На сједници Комисије за европске интеграције Скупштине ХНК, одржаној 24. 01.2017. године, утврђени су одговори на питања из Упитника Европске комисије. која су из области Демократија и регионална питања, која су у надлежности Скупштине и као таква делегирана на Скупштину ХНК.

Комисија је утврдила одговоре на четрнаест питања која се односе на структуру и функционисање парламента, попис овлаштених предлагача законодавних иницијатива, одредби Пословника, родне равнотеже, процеса стратешког планирања, извршавање законодавних функција парламента, активниости парламентараца у остваривању права предлагања закона, кориштења хитних процедура у доношењу закона у парламенту, надлежности парламентарних комисија, постојање механизма  вета у законодавном поступку, подношење извјештаја парламенту од стране независних институција, улога радних тијела при доношењу буджета и цивилне контроле над полицијским снагама.

Одговори ће бити унесени у систем предвиђен за овај Упитник и просљеђени Дирекцији за европске интеграције Босне и Херцеговине.

 


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Рад радних тијела Скупштине