Комисија за утврђивање истовјетности текстова на језицима конститутивних народа и информисање:

а) провјерава усклађеност и истовјетност текстова на језицима конститутивних народа свих аката који се достављају Скупштини у процедуру од стране овлаштених предлагача и свих аката које је усвојила Скупштина у проведеној процедури,  прије достављања тих аката надлежној служби за објављивање

б) прати реализацију обавеза Скупштине у погледу информисања јавности о питањима из њене надлежности

ц) прати подузимање мјера и активности у погледу реализације права приступа информацијама и правилност ограничења приступа информацијама

д) разматра и предлаже и друга питања и мјере из области информисања у складу са Законом

е) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за утврђивање истовјетности текстова на језицима конститутивних народа и информисање из реда посланика су:  

Предсједавајући  - Марија Бошковић
Замјеник предсједавајућег - Зора Дујмовић

- Марија Бешкер
- Алиса Хајдаровић

Из реда стручњака:

- Ирма Марић


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине