Комисија за једнакоправност сполова:

а) прати и извјештава Скупштину  о стању у подручју остваривања једнакоправности мушкараца и жена у свим подручјима живота и рада у Кантону и указује на дискриминацију на основи разлика у сполу;

б) разматра приједлоге грађана, удруга грађана, институција и организација о мјерама за унапређење једнакоправности сполова и о томе подноси извјештај Скупштини с приједлозима радњи које треба подузети;

ц) разматра нацрте приједлога закона и других аката Скупштине у погледу поштивања једнакоправности сполова и о томе даје мишљење радним тијелима Скупштине и Скупштини;

д) даје Скупштини приједлоге радњи на отклањању евентуално утврђених повреда једнакоправности сполова;

е) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за једнакоправност сполова су: 

Предсједавајући  - Милица Пехар
Замјеника предсједавајућег - Славко Билић

- Исмет Лулић

- Мејрима ХасићМаршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине