Комисија за здравство, рад, социјалну политику, избјегле и расељене:

а) разматра и даје приједлоге у области заштите јавног здравства, посебно заштите грађана на подручју исправности хране и воде;

б) подноси приједлоге Скупштини за подузимање мјера потребних за спрјечавање епидемија и унапређења заштите потрошача на свим подручјима пружања услуга;

ц) подузима мјере за унапређење система едукације грађана из области заштите здравља људи;

д) прати и извјештава Скупштину о стању у области социјалне заштите, заштите грађана, старих и немоћних лица и дјеце;

е) прати и извјештасва Скупштину о стању у области запошљавања, заштите права запослених и назапослених грађана;

ф) даје Скупштини приједлоге мјера за повећање запослености и унапређење животног стандарда грађана;

г) прати и друге видове социјалне заштите и разматра питања из области рада, здравствене и социјалне заштите из надлежности Кантона и предлаже подузимање одговарајућих мјера;

х) даје приједлоге мјера за унапређење социјалног дијалога и сарадње са организацијама из ових области;

 и) прати и извјештава Скупштину о стању у области повратка избјеглих и расељених особа;

 ј) даје приједлоге мјера за заштиту и реализацију права избјеглих и расељених особа;

 к) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисија за здравство, рад, социјалну политику, избјегле и расељене су:

Предсједавајући - Ирма Мемиджан
Замјеник предсједавајућег - Зора Дујмовић

- Селма Дрљевић
- Ива Рагуж


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине