Комисија за грађење, просторно уређење и заштиту околине:

а) разматра и подноси приједлоге Скупштини у овласти грађења, просторног и урбанистичког планирања на нивоу Кантона;

б) разматра питања и даје приједлоге из области комуналне дјелатности на нивоу кантона;

ц) разматра и даје приједлоге у подручју политике стамбене изградње;

д) разматра питања и даје Скупштини приједлоге за подузимање потребних мјера у области заштите околине, природних ресурса и природних насљеђа;

е) разматра и даје приједлоге везане за спрјечавање загађивања околине, посебно зрака, тла и воде;

ф) подузима мјере за унапређење система едукације грађана из области заштите околине;

г) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисија за грађење, просторно уређење и заштиту околине су:

Предсједавајући  - Иван Одак
Замјеник предсједавајућег - Кенан Мемић

 - Ајдин Телетовић
 - Невенко Херцег



Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине