Комисија за привреду, подузетништво и пољопривреду:

а) разматра питања и подноси приједлоге програма развоја пољопривредне дјелатности;

б) разматра питања и подноси приједлоге за утврђивање политике кориштења вода, пољопривредног земљишта и шумских ресурса;

ц) подноси приједлоге за унапређење управљања шумама и шумским земљиштем;

д) разматра питања заштите и очувања природне околине, заштите флоре и фауне,

е) разматра питање стратегије и структуре развитка индустрије, рударства и енергетике и привреде у цјелини;

ф) разматра акте које Скупштина доноси из подручја приватизације, прати и анализира проведбу приватизације и предлаже Скупштини мјере и активности из тог подручја из надлежности Скупштине;

г) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за привреду, подузетништво и пољопривреду су:

Предсједавајући  - Нермин Вртић
Замјеник предсједавајућег - Славен Рагуж

 - Ајдин Телетовић
 - Ива Рагуж


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине