Комисија за образовање, културу, спорт и младе:

а) разматра питања из области успоставе и развоја инфраструктуре јавних образовних институција на свим разинама образовања у надлежности Кантона и о томе даје мишљење и приједлоге рјешења Скупштини;

б) разматра питања политике финансирања институција јавног образовања на нивоу Кантона и о томе подноси приједлоге Скупштини и ресорном министарству;

ц) разматра и даје приједлоге рјешења Скупштини у области успоставе, развоја и финансирања институција културе на нивоу Кантона;

д) разматра и подноси приједлоге Скупштини о питањима заштите објеката културно-хисторијског наслијеђа;

е) разматра питања и даје приједлоге за развој и унапређење јавних спортских објеката;

ф) даје приједлоге за унапређење судјеловања младих у јавном животу;

г) остварује сарадњу са организацијама младих ради унапређења положаја младих и судјеловања у јавном животу и о томе подноси извјештај и даје приједлоге акција Скупштине; и

х) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за образовање, културу, спорт и младе су:

Предсједавајући  - Мејрима Хасић
Замјеник предсједавајућег - Вера Коњевод
 
- Амир Шело
- Јулинета Јурић


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине