Комисија за буджет, финансије и економску политику:

а)      разматра стратегију и политику економског развоја Кантона и о томе даје мишљење и подноси приједлоге Скупштини;

б)      давање Скупштини приједлога везаних за питање буджета Скупштине;

ц)      прати реализацију одобреног Буджета Кантона,

д)     подноси Скупштини приједлоге мјера економске политике и приједлоге програма развоја у појединим областима;

е)      прати реализацију програма стратешког плана развоја Кантона, врши процјену реализације и предлаже мјере за ревизију стратегије развоја;

ф)       остварује сарадњу са опћинама Кантона, другим кантонима и регијама ради унапређења развоја, усклађивања планова, планирања и реализације програма од заједничког интереса;

г)      сарађује са Владом на креирању и имплементацији мјера финансијске политике подржавајуће за програме економског развоја.

х)      припрема приједлоге средстава за рад Скупштине, припрема приједлоге аката о питањима финансијских накнада посланицима, члановима радних тијела Скупштине и накнаде за рад изван скупштинских чланова за њихов рад у Скупштини и накнаду за рад других тијела чију накнаду утврђује Скупштина.

и)        обавља и друге послове у складу са овим Пословником.

Чланови Комисије за буджет, финансије и економску политику:

Предсједавајући - Андреа Пехар
Замјеник предсједавајућег - Анер Жуљевић 

 - Стана Бурић
 - Алиса Хајдаровић


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине