Комисија за избор и именовање:

а) разматра извјештаје о резултатима проведених избора за посланике Скупштине

б) доставља Скупштини приједлоге за верификацију мандата посланика односно престанак мандата посланика

ц) подноси Скупштини извјештај о престанку мандата и разматра питања у вези с имунитетним правима посланика

д) разматра питања везана за избор, именовања, потврђивања и разрјешења у надлежности Скупштине;

е) припрема приједлоге, образложења и потребну документацију за избор, именовање, потврђивање или разрјешење свих лица носилаца дужности за чији је избор, именовање, потврђивање и разрјешење надлежна Скупштина;

ф) прати примјену прописаних процедура код избора, именовања, потврђивања и разрјешења у надлежности Скупштине;

г) води процес унутарскупштинских договора везаних за избор, именовање, потврђивање или разрјешење носитеља дужности у надлежности Скупштине;

х) обавља и друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за избор и именовање су:

Предсједавајући - Јулинета Јурић
Замјеник предсједавајућег - Шериф Шпаго

- Дамир Джеба
- Ирма Мемиджан


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине