Комисија за законодавно-правна питања:

а) разматра нацрте и приједлоге закона и других аката које доноси Скупштина у погледу њихове усклађености са другим законским актима и подноси извјештај о томе;

б) прати процесе законодавне процедуре код доношења закона и других аката у надлежности Скупштине и даје мишљења о томе;

ц) разматра опће акте организација и институција на које Скупштина даје сагласност и даје мишљења Скупштини из аспекта усклађености са односним законима;

д) утврђује и подноси Скупштини на увид пречишћених текстове закона и других аката које доноси Скупштина, а по претходној одлуци Скупштине;

е) прати остваривање Пословника;

ф) утврђује нацрт Пословника;

г) разматра приједлоге за промјену Пословника;

х) утврђује одговоре уставним судовима у случајевима покретања поступка пред уставним судовима;

и) обавља друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за законодавно-правна питања из реда посланика су: 

Предсједавајући - Томислав Мартиновић
Замјеник предсједавајућег - Елведин Грцић
Чланови: 
- Шериф Шпаго
- Дамир Джеба

Чланови Комисије за законодавно-правна питања из реда стручњака су:

- Жељка Чуле
- Јасминка Братић


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине