Комисија за Устав:

а) прати остваривање Устава и извјештава Скупштину о примјени Устава и процеса реализације уставних права грађана и институција

б) иницира и даје приједлоге Скупштини за промјене и усклађивање уставних одредби са промјенама у надређеним уставним актима;  

ц) припрема текст приједлога аката о измјенама и допунама као и промјени Устава Кантона;

д) даје Скупштини мишљење о приједлозима промјена Устава Федерације БиХ;

е) утврђује прочишћени текст Устава

ф) обавља друге послове у складу са Пословником.

Чланови Комисије за устав из реда посланика су:  
Предсједавајући - Амир Шело
Замјеник предсједавајућег - Ђуро Пркачин
Чланови:  
- Томислав Мартиновић 
- Весна Сараджић

Чланови Повјеренства за устав из реда стручњака су:
- Томо Лучић
- Кенан Греда


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине