Дана 24.11.2021. године одржана је редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након посланичких питања, посланици у Скупштини ХНК су упознати о Одлуци Централне изборне комисије о престанку мандата посланика у Скупштини Херцеговачко-неретванског кантона г. Невенка Херцега, те Одлуци о верификацији мандата посланика г. Дејану Квесићу.

Након додатног разматрања усвојена је Стратегија развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година. Влада Херцеговачко-неретванског кантона је у Приједлог Стратегије уврстила више приједлога које су посланици износили на расправи о Нацрту Стратегије.

Стратегија представља интегрисани мултисекторски стратешки документ којим се дефинишу јавне политике и интегрално усмјерава развој кантона и јединица локалне самоуправе унутар Кантона.

Стратегијом развоја кантона се утврђују циљеви и приоритети развоја кантона, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање, и иста је основни документ за израду секторских стратегија, ДОБ-а, буджета и програма јавних инвестиција кантона и др.

Стратегија развоја кантона садржи приоритете просторног развоја кантона и развојне правце дефиниране у стратешким документима Федерације и документима релевантним за процес интеграције Босне и Херцеговине у Еуропску унију. Стратегија развоја кантона представља подлогу за усклађивање и израду стратегија развоја јединица локалне самоуправе.

Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона је разматрала Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, којим су прецизније дефинисане поједине одредбе Закона. Измјене и допуне су усвојене уз прихватање одређених амандмана на Закон.

Скупштина је усвојила Закључке којим се прихватају Нацрт Закона о термоенергетској инспекцији и Нацрт Закона о електроенергетској инспекцији као добру основу за израду приједлога закона и којима је задужена Влада ХНК да уважи приједлоге које су посланици изнијели током расправе.

Скупштина је усвојила Измјену и допуну Одлуке о избору предсједавајућег, замјеника предсједавајућег и чланова радних тијела Скупштине којом су извршене промјене чланова у скупштинским комисијама, а које се односе на посланике који су у међувремену добили мандате у Скупштини ХНК.

Након одржане расправе о стању у јавним здравственим установама у Херцеговачко-неретванском кантону усвојени су закључци којима се задужује Влада ХНК да хитно затражи од Владе Федерације Босне и Херцеговине предузимање мјера на деблокади рачуна Опће болнице Коњиц и  Дома здравља Коњиц, како би се омогућила исплата плата здравственим радницима.

Скупштина ХНК је затражила од Владе Ф БиХ да у што краћем року упути у парламентарну процедуру Приједлог Закона о финансијској консолидацији јавних здравствених установа у Федерацији БиХ.

Разматрајући иницијативе посланика, Скупштина ХНК је донијела закључак којим се од Владе ХНК и надлежног министарства тражи извјештај о реализацији закључка Скупштине ХНК о преиспитивању додијељених концесија за изградњу мини хидроелектрана Буна 1 и Буна 2.


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице