Дана 01.10.2021. године одржана је редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након посланичких питања, разматран је Нацрт Стратегије развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година.

Стратегија представља интегрисани мултисекторски стратешки документ којим се дефинишу јавне политике и интегрално усмјерава развој кантона и јединица локалне самоуправе унутар Кантона.

Стратегијом развоја кантона се утврђују циљеви и приоритети развоја кантона, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање, и иста је основни документ за израду секторских стратегија, ДОБ-а, буджета и програма јавних инвестиција кантона и др.

Стратегија развоја кантона садржи приоритете просторног развоја кантона и развојне правце дефиниране у стратешким документима Федерације и документима релевантним за процес интеграције Босне и Херцеговине у Еуропску унију. Стратегија развоја кантона представља подлогу за усклађивање и израду стратегија развоја јединица локалне самоуправе.

Након расправе усвојен је Закључак који се прихвата Нацрт Стратегија развоја Херцеговачко-неретванског кантона за период 2021. – 2027. година, као добра основа за израду Приједлога Стратегије.

Примједбе и приједлози на Нацрт Стратегије изнијети на сједници Скупштине, доставит ће се Влади ХНК на разматрање, а посланицима се оставља рок од 10 дана да у писаном облику доставе додатне примједбе и приједлоге на Нацрт Стратегије.

Скупштина ХНК је усвојила Закључак којим се прихвата Закључак Владе ХНК о прихватању  мишљења Министарства здравства, рада и социјалне заштите  на  Нацрт Закона о организацијама и репрезентативним организацијама особа са инвалидитетом и цивилних жртава рата, који је припремило Федерално министарство рада и социјалне политике.

Усвојене су двије Одлуке и то: Одлука о усвајању Извјештаја Министарства правосуђа, управе и локалне самоуправе о извршењу санкција у ХНК из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНК за 2020. годину и Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Текуће резерве Буджета ХНК за период 01.01-30.06.2021. године.


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице