Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона је на сједници одржаној 02.08.2021. године усвојила Амандмане на Устав Херцеговачко-неретванског кантона којима се усклађује Устав ХНК са Уставом Федерације БиХ у дијелу који се односи на конститутивност народа и употреба језика и писама, а у складу са пресудом Уставног суда Федерације БиХ број: У-48/17.

Наведени Амандмани усвојени су са 26 гласова за и са једним гласом против, док три посланика нису била присутна на сједници Скупштине.

Усвојена је и Одлука о проглашењу Амандмана XИИИ до XВИИИ на Устав Херцеговачко-неретванског кантона.  

Скупштина ХНК је између осталог усвојила и Закључак којим се задужује Министарство здравства, рада и социјалне заштите ХНК да изда упутство домовима здравља на подручју ХНК да обаве евиденцију свих особа са Доwн синдромом на свом подручју и да свакој особи са Доwн синдромом појединачно уведу у картон календар обавезних и препоручених медицинских контрола.


Усвојени Амандмани на Устав Херцеговачко-неретванског кантона.

 

 

На основу члана 85. Устава Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине ХНК“ број: 2/98, 3/98, 4/00 и 7/04), Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона на сједници одржаној 02.08.2021. године усвојила је сљедеће Амандмане на Устав Херцеговачко-неретванског кантона:

 

Амандман XИИИ

У члану 1. иза ријечи: „Хрвати“, брише се слово „и“, те додаје зарез, а иза ријечи „Бошњаци“, брише се зарез, а додају ријечи „и Срби“.

 

Амандман XИВ

У члану 7. став 2. брише се тачка и додају ријечи „и већину гласова српских посланика“.

 

Амандман XВ

У члану 8. став 1. мијења се и гласи „Службени језици Кантона су босански, хрватски и српски језик.“

У ставу 2. истог члана брише се тачка и додају се ријечи „и ћирилица.“.

 

Амандман XВИ

У члану 85. став 1. мијења се и гласи „Амандмане на Устав може предлагати Влада Кантона, већина посланика у Скупштини или већина хрватских или бошњачких или српских посланика у Скупштини“.

 

Амандман XВИИ

У члану 18. став 2. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова српских посланика.“.

Амандман XВИИИ

У члану 52. став 4. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова чланова Владе из реда српског народа.“.

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Херцеговачко – неретвански кантон

С К У П Ш Т И Н А

 

П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ć И

Шериф Шпаго, с.р.

На темељу чланка 85. Устава Херцеговачко-неретванске жупаније-кантона („Народне новине ХНЖ-К“ број: 2/98, 3/98, 4/00 и 7/04), Скупштина Херцеговачко-неретванске жупаније-кантона на сједници одржаној 02.08.2021. године усвојила је сљедеће Амандмане на Устав Херцеговачко-неретванске жупаније-кантона:

 

 

Амандман XИИИ

У чланку 1. иза ријечи: „Хрвати“, брише се слово „и“, те додаје зарез, а иза ријечи „Бошњаци“, брише се зарез, а додају ријечи „и Срби“.

 

Амандман XИВ

У чланку 7. ставак 2. брише се точка и додају ријечи „и већину гласова српских заступника“.

 

Амандман XВ

У чланку 8. ставак 1. мијења се и гласи „Службени језици Жупаније-Кантона су хрватски, босански и српски језик.“

У ставку 2. истог чланка брише се точка и додају се ријечи „и ћирилица.“.

 

Амандман XВИ

У чланку 85. ставак 1. мијења се и гласи „Амандмане на Устав може предлагати Влада Жупаније-Кантона, већина заступника у Скупштини или већина хрватских или бошњачких или српских заступника у Скупштини“.

 

Амандман XВИИ

У чланку 18. ставак 2. брише се точка на крају ставка и додају се ријечи „и већину гласова српских заступника.“.

Амандман XВИИИ

У чланку 52. ставак 4. брише се точка на крају ставка и додају се ријечи „ и већину гласова чланова Владе из реда српског народа.“.

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Херцеговачко – неретванска жупанија-кантон

С К У П Ш Т И Н А

П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ć И

Шериф Шпаго, с.р.

На основу члана 85. Устава Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине ХНК“ број: 2/98, 3/98, 4/00 и 7/04), Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона на сједници одржаној 02.08.2021. године усвојила је сљедеће Амандмане на Устав Херцеговачко-неретванског кантона:

 

Амандман XИИИ

У члану 1. иза ријечи: „Хрвати“, брише се слово „и“, те додаје зарез, а иза ријечи „Бошњаци“, брише се зарез, а додају ријечи „и Срби“.

 

Амандман XИВ

У члану 7. став 2. брише се тачка и додају ријечи „и већину гласова српских посланика“.

 

Амандман XВ

У члану 8. став 1. мијења се и гласи „Службени језици Кантона су босански, хрватски и српски језик.“

У ставу 2. истог члана брише се тачка и додају се ријечи „и ћирилица.“.

 

Амандман XВИ

У члану 85. став 1. мијења се и гласи „Амандмане на Устав може предлагати Влада Кантона, већина посланика у Скупштини или већина хрватских или бошњачких или српских посланика у Скупштини“.

Амандман XВИИ

У члану 18. став 2. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова српских посланика.“.

Амандман XВИИИ

У члану 52. став 4. брише се тачка на крају става и додају се ријечи „и већину гласова чланова Владе из реда српског народа.“.

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Херцеговачко – неретвански кантон

С К У П Ш Т И Н А

 

П Р Е Д С Ј Е Д А В А Ј У Ћ И

     Шериф Шпаго, с.р.


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице