Дана 26.01.2021. године одржана је сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Након дискусије и више захтјева за измјене и допуне предложеног дневног реда, Скупштина је прихватила допуну дневног реда а које се односе на одлуку о категорији заштићеног дијела природе пећине Вјетреница са дијелом Поповог поља и Закључак којим се налаже Влади ХНК да припреми Информацију о стању у здравственом систему и здравственој заштити у ХНК.

Након посланичких питања, разматран је и усвојен Закон о измјени Закона о концесијама ХНК.

Скупштина ХНК је усвојила Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о слатководном рибарству ХНК и наложила надлежном министарству да у року од 60 дана организује јавну расправу.

Донесена је Одлука којом се усваја Стратегија развоја локалних путева ХНК за период 2020. – 2030. година.

Скупштина ХНК је донијела Одлуку о оснивању Јавне установе Одгојни центар Херцеговачко-неретванског кантона. Основне дјелатности Одгојног центра су између осталог: превенција, дијагностика и опсервације поремећаја у понашању малољетника и извршења одгојне препоруке и мјере упућивања у одгојни центар за малољетнике, изречене малољетном учинитељу кривичног дјела.


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице