На сједници Скупштине Херцеговачко – неретванског кантона одржаној 29.12.2020. године усвојен је најзначајнији финансијски документ Кантона, Буджет за 2021. годину у износу од 237.564.860,00 КМ што представља смањење за око 15 милиона КМ у односу на Измјене и допуне Буджета за 2020 ИИ. Буджетом ће бити обезбијеђено финансирање свих законских обавеза Херцеговачко-неретванског кантона. Усвојен је и Закон о извршењу Буджета Херцеговачко-неретванског кантона за 2021. годину.

Скупштина ХНК је дала сагласност на Финансијски план Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину у износу од 145.609.000 КМ што је смањење за око 2% у односу на 2020. годину. Усвојен је и Приједлог Одлуке о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања за 2021. годину.

Дата је сагласност на Финансијски план Службе за запошљавање ХНК за 2021. годину у износу од око 21 милиона КМ. Укупни приходи и примици планирани су за 5,54% мањем износу у односу на претходну годину. Уз Финансијски план Службе усвојена је Одлука о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање ХНК.

Дата је сагласност на Финансијски план Фонда за заштиту околиша ХНК за 2021. годину у износу од око 4,5 милиона КМ. У Финансијском плану за 2021. годину текући трансфери су планирани у укупном износу од 2.848.000,00 КМ. Уз Финансијски план усвојена је и Одлука о извршењу Финансијског плана Фонда.

Скупштина ХНК је усвојила закључак којим се задужује Влада ХНК да у Буджету ХНК за 2021. годину обезбиједи средства за суфинансирање рада социјалних установа ЈУ Дјечији дом Мостар и Установе за дјецу с инвалидитетом и потешкоћама у развоју Читлук.

Усвојен је и Закључак којим се задужује Влада ХНК да сагледа могућност суфинансирања пројеката Фонда за околиш ХНК а који се односе на заштиту околиша.

Задужена је Влада ХНК да обезбиједи средства за израду Стратегије према младима.

Усвојена је Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта туристичке зоне „Караоток“ у склопу подручја посебних обиљежја за подручје од значаја за ХНК „Парк природе Хутово Блато“

Усвајањем Одлуке о измјени одлуке о премији - судјеловању осигураних особа  у трошковима здравствене заштите на територију ХНК којом се од плаћања премије (маркице), односно судјеловања осигураних особа у трошковима здравствене заштите на територију ХНК, ослобађају

·       добровољни даваоци крви за текућу годину, уколико се утврди да су крв даривали десет (10) и више пута и под увјетом да су крв даривали у претходној години најмање једном

·       добровољни даваоци крви с утврђеним педесет (50) и више даривања крви се трајно ослобађају од плаћања премије.

 

 


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице