Сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона одржати ће се 29.12.2020. године (уторак) у сали Градске вијећнице у Мостару са почетком рада у 11:00х.

Предложени Дневни ред:

1. Приједлог Буджета ХНК за 2021. годину,

2. Приједлог Закона о извршењу Буджета ХНК за 2021. годину,

3. Приједлог Одлуке о приступању изради Урбанистичког пројекта туристичке зоне „Караоток“ у склопу подручја посебних обиљежја за подручје од значаја за ХНК „Парк природе Хутово Блато“,

4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о премији-учествовању осигураних особа у трошковима здравствене заштите на територији ХНК,

5.         а) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину,

б) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања ХНК за 2021. годину,

6.         а) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Службе за запошљавање ХНК за 2021. годину,

б) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Службе за запошљавање ХНК за 2021. годину,

7.         а) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за заштиту околиша ХНК за 2021. годину,

б) Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Фонда за заштиту околиша ХНК за 2021. годину


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Најаве