Данас је, у сали Градске вијећнице у Мостару, одржана девета редовна сједница Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

У презентовању Извјештаја о раду Кантоналног Тужилаштва ХНК Главни тужилац истакао је да је остварено 82,17% колективне норме. У извјештајном периоду је ријешено 824 пријава те су остале 164 неријешене пријаве што је за 23,36% мање у односу на 2018. годину.  

У извјештајном периоду је ријешено 573 истраге што је у коначници резултирало са 425 оптужница у 2019. години.

Након исцрпне вишесатне расправе посланици су примили на знање Извјештај о раду Кантоналног Тужилаштва ХНК.

 

У Извјештају Јавног правобранилаштва ХНК наведено је како је у 2019. години запримљено 135 нових парничних предмета. ХНК је у 18 предмета тужитељ а у 117 предмета је тужена странка у поступку.

Правоснажно је окончано 415 предмета, и то  373  предмета са негативним исходом вриједности спора 4 583 647,89 КМ и 42 предмета с позитивним исходом вриједности спора 169 209,36 КМ. Када се успореде показатељи 2018/2019. године може се закључити да је број завршених парничних предмета у 2019. години за 221 предмет мањи.

Број  запримљених извршних предмета у 2019. години је 826.

У 2019. години  Правобранилаштво је имало у раду 1961 извршни предмет, укупне вриједности  35 927 548,22 КМ.

Од свих предмета који су у раду, укупно је ријешено 838 извршна  предмета, укупне вриједности 8 761 616,01 КМ. 

Правобранилаштво сматра да треба   убрзати поступке вансудских нагодби због уштеда у Буджету ХНК,  па  ће Влади ХНК предложити измјену Одлуке о условима и поступку за споразумно рјешавање потраживања правних и физичких лица и Буджета ХНК број: 01-1-02-1664/15 од 19.11.2015.године, на начин да ће измјене ићи у правцу  поједностављења овог поступка.

У Извјештају је наведено да је у периоду  од 1.1.2016. године до 31.12.2019. године, из Буджета ХНК по извршним судским одлукама кроз редовно „Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу“ и   у поступку – „вансудских  нагодби“  исплаћено тражитељима  укупан  износ  потраживања  од цца. 16 418 812,00 КМ.

Скупштина ХНК је прихватила Извјештај о раду Јавног правобранилаштва ХНК.

 

Скупштина је разматрала и прихватила Извјештај Кантоналног суда у Мостару за 2019. годину и Закључком обавезала Владу ХНК да се у Буджету за 2021. годину обезбиједе средства за пројекат енергетске ефикасности зграде Кантоналног суда.

У Извјештају се наводи како је у току 2019. године из казнено-правне области примљено 380 нових предмета док је 115 предмета пренесено из претходне године те је ријешено укупно 433 предмета.

У грађанској области у извјештајном периоду укупно је било 9363 предмета од којих је 2038 запримљених у 2019. години, те је ријешено њих 3260 предмета.

Скупштина ХНК је примила на знање Извјештај о раду Кантоналног суда у Мостару.

 

У наставку сједнице усвојени су Извјештај о извршењу санкција у ХНК из члана 1. Закона о извршењу санкција у ХНК за 2019. годину и Извјештај о реализацији Збирног плана за 2019. годину свих носиоца Програма развоја мале привреде ХНК 2016-2020 и Стратегија развоја малог и средњег подузетништва у ХНК 2012 – 2020 године.

Разматране су  Информација о усвајању Акционог плана активности потребних за извршење генералних мјера наложених пресудом Европског суда за људска права према ХНК и временски оквир за њихову реализацију и Информација о реализацији потписаних уговора о концесијама из области водопривреде закључно са 31.12.2019. године.

Скупштина ХНК је обавезала Владу ХНК да у року 45 дана достави извјештај о реализацији потписаних уговора о концесијима из осталих области из надлежности других министарства ХНК.

 Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице