На данашњој, шестој ванредној, сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су усвојили без уложених амандмана Измјене и допуне Буджета ХНК за 2020. годину у износу  249.358.355,68 КМ.

Глобални проблеми са коронавирусом (ЦОВИД-19), који је проглашен и пандемијом, похарали су  свјетску економију а негативне посљедице се значајно осјећају и у Босни и Херцеговини, као и у Херцеговачко-неретванском кантону.


Остварење прихода од почетка пандемије је значајно смањено у односу на исте мјесеце прошле и претпрошле године. Смањења су евидентна на порезним приходима и то у свим групама. Највеће смањење је забиљежено код директних пореза (прихода од добити и прихода од дохотка) и прихода од индиректних пореза.


У Измјенама и допунама Буджета кориговани су планирани приходи до краја године на основу извршења за прва четири мјесеца и прве половице петог мјесеца текуће године.

Планирано је повећање прихода од 19,8 мил. КМ по основу аранжмана БиХ са ММФ у сврху превенције и санирања посљедица пандемије ЦОВИД-19.


Најзначанија смањења прихода су:


приходи од пореза на добит предузећа смањени су за 7,95 мил. КМ;

приходи од пореза на доходак смањени су за 1,5 мил. КМ;

приходи од индиректних пореза који припадају Кантону смањени су за 9,79 мил. КМ;


На већини позиција расхода у Измјенама и допунама буджета за 2020. годину рађена су смањења која су у укупном износу од цца. 9 мил. КМ, изузев позиција расхода које се односе на имплементацију Закона о ублажавању негативних економских посљедица изазваних епидемијом коронавируса (ЦОВИД-19) и потпори економији на подручју ХНК.

У Измјенама и допунама Буджета ХНК за 2020. године отворен је нови економски код „Субвенције приватним подузећима и подузетницима – Фонд за подршку привредним субјектима“ у износу 8,8 мил. КМ.

Предвиђено је и субвенционисање камата за кредите привредним друштвима, а на основу споразума Владе ХНК и Развојне банке Ф БиХ.

Посланици су усвојили без амандмана и Закон о измјенама и допуни Закона о извршењу Буджета ХНК за 2020. годину, који омогућује реализацију Измјена и допуна Буджета и Закона о ублажавању негативних економских посљедица изазваних епидемијом коронавируса (ЦОВИД-19) и потпори економији на подручју ХНК.


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице