На данашњој, петој ванредној, сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона усвојен је Закон о ублажавању негативних економских посљедица изазваних епидемијом коронавируса (цовид-19)  и подршци економији  на подручју Херцеговачко-неретванског кантона.

У Закон је уграђен и одређен број амандмана скупштинских посланика које је Влада ХНК прихватила.

Закон између осталог предвиђа субвенционисање најниже нето плаће, субвенције пореза на доходак и посебних накнада, субвенције камата на кредитне пласмане привреди, обустава обрачуна и плаћања накнаде за закуп пољопривредног земљишта, ослобађање од плаћања кантоналних административних и судских такси, умањење дотација/гранта за финансирање политичких организација/странака, умањење плата, умањење накнада за рад комисија, умањење накнада за рад управљачких тијела, успостава Стабилизацијског фонда, а све у циљу подршке одрживости привреде, као и за одржање стабилности Буджета и ванбуджетских фондова Херцеговачко-неретванског кантона.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама закона о социјалној заштити којим се утврђује обавеза Кантона да оснује кантоналну установу „Одгојни центар“, којим је такођер прописана дјелатност Одгојног центра, организацијске јединице, као и могућност формирања прихватне станица у циљу извршавања одгојне мјере упућивања у одгојни центар.

Поред тога, прецизиране су одредбе Закона о социјалној заштити које се односе на судјеловање корисника у плаћању трошкова смјештаја у установама социјалне заштите.

Скупштина је усвојила Закон о измјенама Закона о административним таксама с тарифом административих такси ХНК који је усклађен са Законом о измјенама и допунама Закона о концесијама у области експлоатације енергетских и других минералних сировина и у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије.

Усвојена је Одлука о престанку мандата посланика Кенана Мемића из Савеза за бољу будућност, те је прихваћена Одлука о додјели мандата за Минелу Крпо из Савеза за бољу будућност. Напомињемо да је са избором посланице Крпо Скупштина ХНК први законодавни орган на свим нивоима власти у БиХ са истим бројем изабраних жена и мушкараца.

Прихваћена је измјена кредитних услова у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“, а у циљу имплементирања започетих активности на пројектима Енергетске ефикасности јавних објеката у ХНК.

Скупштина је донијела сљедеће закључке:

1.      Скупштина ХНК изражава захвалност свима који су били укључени у борбу против пандемије коју је изазвао коронавирус.

2.      Посебну захвалу за преданост и храброст упућујемо лијечницима и свом медицинском особљу у болницама и домовима здравља у Кантону, полицији и особљу МУП-а ХНК, особљу Цивилне заштите, Црвеног крижа и других хуманитарних организација.

3.      Захваљујемо се медијима који су осигурали праводобне информације, возачима транспорта, трговцима и апотекарима који су осигурали опскрбу храном и лијековима, те особљу комуналних и водоводних подузећа.

4.      Скупштина се захваљује свим становницима Херцеговачко-неретванског кантона који су стрпљивошћу и поштивањем епидемиолошких мјера дали свој допринос заустављању пандемије.


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Новости