Колегиј Скупштине је дана 8.5.2020. године одржао редовну сједницу. На сједници су разматрана акта која се налазе у скупштинској процедури.

Закључак Колегија је да се сједница Скупштине ХНК одржи након достављања у скупштинску процедуру Закон о ублажавању негативних економских посљедица изазваних пандемијом ЦОВИД-19 и Измјена и допуна Буджета ХНК за 2020. годину.

Затражено је од Владе ХНК да наведене законске прописе што прије упути у скупштинску процедуру.

Разматрана су и друга питања из надлежности рада скупштинских комисија и Стручне службе Скупштине.

Задужена је Комисија за здравство, рад и социјалну заштиту да у року од 7 дана припреми мишљење на нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о раду Федерације БиХ.

Задужена је Стручна служба Скупштине да припреми коментаре на нацрт Извјештаја о финансијској ревизији Скупштине ХНК за 2019. годину.


Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Рад радних тијела Скупштине