На данашњој, шестој редовној, сједници Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона посланици су прихватили Нацрт Програма рада Скупштине за 2020. годину, те је задужен Колегиј Скупштине да размотри приједлоге и мишљења посланика и утврди Приједлог Програма рада.

Скупштина је усвојила Закључак о прихватању Информације Министарства привреде о реализацији уговора о концесијама за 2018. годину. 
На Дневном реду је била Информација Министарства здравства, рада и социјалне заштите о примјени Закона о заштити породице с дјецом, која је такођер прихваћена.

Директор ЗЗЈЗ ХНК Нермин Авдић упознао је Скупштину ХНК о тренутним активностима надлежних органа ФБиХ и ХНК  везаним за спречавање ширења корона вируса.

Скупштина је усвојила сљедеће закључке из области здравства:

• Задужује се Влада ХНК да обезбједи континуирано финансирање превентивних програма „Рано откривање рака дојке“ и „Рано откривање бубрежних болести“.

• Задужује се Влада ХНК да сваке наредне године обезбједи финансирање још једног превентивног програма (превенција малигних обољења и кардиоваскуларних болести).

• Задужује се Влада ХНК да подржи континуирану едукацију родитеља и медицинског особља која се односи на обавезну имунизацију с циљем постизања боље вакциналне покривености на подручју ХНК.

• Задужује се Влада ХНК да сачини и спроведе програм едукативних активности у образовним установама, а који обухватају промоцију здраве исхране и здравих стилова живота.

Скупштина је усвојила сљедеће закључке из области сигурности:

• Задужују се надлежни органи Кантона да проведу процедуре за избор и именовања Независног одбора за избор и ревизију, директора полиције (Комесара), Јавно жалбеног бироа, Полицијског одбора и Дисциплинске комисије.

• Задужује се Влада ХНК и МУП ХНК да наставе активности на попуни недостајућих полицијских службеника и материјалном опремању полиције ХНК.

• Скупштина ХНК тражи од надлежних институција БиХ да предузму адекватне мјере на заштити границе БиХ с циљем спречавања илегалних миграција. 
Скупштина тражи од органа на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини да у складу са важећим прописима координирају са надлежним органима ХНК и органима јединица локалне самоуправе у ХНК све активности које се односе на мигранте.

• Задужују се Министарство унутрашњих послова ХНК и Министарство образовања, науке, културе и спорта ХНК да наставе активности на организовању предавања и обука у школама на подручју ХНК који ће садржавати теме из области сигурности.


• Задужује се Влада и надлежна министарства за изврше анализу стања сигурности у саобраћају и сачине програм постављања стационираних станица за мјерење брзине кретања моторних возила на цестама у Кантону с циљем превенције и смањења броја саобраћајних несрећа.

• Задужује се Влада и надлежна министарства да сачине програм мјера на спрјечавању и сузбијању просјачења у Кантону и обезбједе реализацију тог програма. Полугодишњи извјештај о предузетим мјерама достављати Скупштини Кантона.

Galerija

Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Одржане сједнице