Чланови Комисије за питања бораца Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона су: 

1. Зијат Мушић - предсједавајући

2. Давор Пехар - замјеник предсједавајућег

3. Осман Мацић - члан

4. Зоран Крешић - члан

5. Суад Мухаремовић - члан испред Координације темељних борачких удружења ХНК   

6. Зоран Зовко - члан испред Координације темељних бранитељских удруга ХНК

Комисија за питања бораца:

а) Разматра и подноси приједлоге Скупштини ХНК у области борачко-инвалидске заштите;

б) Прати и извјештава Скупштину ХНК о стању у области борачко-инвалидске заштите;

ц) Даје приједлог мјера Скупштини ХНК за унапријеђење стања у области борачко-инвалидске заштите;

д) Разматра прописе из области борачко-инвалидске заштите из надлежности Скупштине и даје мишљења Скупштини ХНК;

е) Обавља и друге послове у складу са закључцима Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Мандат Комисије не може трајати дуже од годину дана.


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине