Чланови Комисије за европске интеграције су чланови Колегија Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона:

1. Шериф Шпаго - предсједавајући

2. Весна Сараджић - замјеница предсједавајућег

3. Томислав Мартиновић - замјеник предсједавајућег

4. Драго Туле - члан

5. Ајман Шоше - члан

6. Жељка Чуле - члан.

Надлежности Комисије за европске интеграције:

- Разматрање питања која се односе на опћа питања у вези са европским интеграцијама из надлежности Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона;

- Надзирање усклађивања закона из надлежности Скупштине ХНК са правном стечевином ЕУ;

- Успостављање и остваривање сарадње са комисијама и тијелима Скупштина других кантона, те надлежним комисијама Парламената виших нивоа власти у Босни и Херцеговини, а везано за  питања у вези с европским интеграцијама.

- Праћење извршавања права и обавеза Херцеговачко-неретванског кантона која се односе на европски пут Босне и Херцеговине у складу са Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини;

- Информисање о кориштењу додјељених средстава из Фондова Европске уније Херцеговачко-неретванском кантону;

- Информисање о свим питањима везаним за европске интеграције;

- Разматрање других питања по закључцима Скупштине Херцеговачко-неретванског кантона.

Мандат Комисије не може трајати дуже од годину дана.


Маршала Тита б.б
88400 Коњиц

Тел: 00387 (36) 712 200
Тел: 036 712 210
Фаx: 036 729 813

Интернет страница

Трг жртава Домовинског рата 1
88260 Читлук

Тел: 00387 (36) 640 505
Тел: 036 642 629
Фаx: 036 642 537

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88365 Столац

Тел: 00387 (36) 853 101
Тел: 036 853 103
Фаx: 036 853 229

Интернет страница

Трг краља Томислава б.б.
88300 Чапљина

Тел: 00387 (36) 805 052
Тел: 036 805 060
Тел: 036 805 983

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88390 Неум

Тел: 00387 (36) 880 214
Фаx: 036 880 248

Интернет страница

Трг Руђера Бошковића б.б.
88370 Равно

Интернет страница

Пере Билића 25
П88420 Јабланица

Тел: 00387 (36) 751 300
Тел: 036 751 305
Фаx: 036 753 215

Интернет страница

Краља Томислава б.б.
88440 Прозор-Рама

Тел: 00387 (36) 771 084
Тел: 036 771 910
Фаx: 036 771 342
Фаx: 036 771 913

Интернет страница

Адема Бућа 19
88000 Мостар

Тел: 00387 (36) 500 600
Тел: 036 500 613
Фаx: 036 500 611
Фаx: 036 580 031

Интернет страница

Посљедњи чланци из Радна тијела Скупштине