Povjerenstvo za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene:

a) razmatra i daje prijedloge u oblasti zaštite javnog zdravstva, posebno zaštite građana na području ispravnosti hrane i vode;

b) podnosi prijedloge Skupštini za poduzimanje mjera potrebnih za sprječavanje epidemija i unapređenja zaštite potrošača na svim područjima pružanja usluga;

c) poduzima mjere za unapređenje sistema edukacije građana iz oblasti zaštite zdravlja ljudi;

d) prati i izvješćuje Skupštinu o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite građana, starih i nemoćnih osoba i djece;

e) prati i izvješćuje Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nazaposlenih građana;

f) daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;

g) prati i druge vidove socijalne zaštite i razmatra pitanja iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite iz nadležnosti Županije i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

h) daje prijedloge mjera za unapređenje socijalnog dijaloga i suradnje sa organizacijama iz ovih oblasti;

 i) prati i izvješćuje Skupštinu o stanju u oblasti povratka izbjeglih i raseljenih osoba;

 j) daje prijedloge mjera za zaštitu i realizaciju prava izbjeglih i raseljenih osoba;

 k) obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Članovi Povjerenstva za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene su:

Predsjedavajući - Irma Memidžan
Zamjenik predsjedavajućeg - Zora Dujmović

- Selma Drljević
- Iva Raguž


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine