Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivedu:

a) razmatra pitanja i podnosi prijedloge programa razvoja poljoprivredne djelatnosti;

b) razmatra pitanja i podnosi prijedloge za utvrđivanje politike korištenja voda, poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa;

c) podnosi prijedloge za unapređenje upravljanja šumama i šumskim zemljištem;

d) razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, zaštite flore i faune,

e) razmatra pitanje strategije i strukture razvitka industrije, rudarstva i energetike i gospodarstva u cjelosti;

f) razmatra akte koje Skupština donosi iz područja privatizacije, prati i analizira provedbu privatizacije i predlaže Skupštini mjere i aktivnosti iz tog područja iz nadležnosti Skupštine;

g) obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Članovi Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivedu su:

Predsjedavajući  - Osman Macić
Zamjenik predsjedavajućeg - Zoran Raić

 - Amer Zagorčić
 - Luka Faletar


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine