Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

a) razmatra izvješća o rezultatima provedenih izbora za zastupnike Skupštine

b) dostavlja Skupštini prijedloge za verifikaciju mandata zastupnika odnosno prestanak mandata zastupnika

c) podnosi Skupštini izvješće o prestanku mandata i razmatra pitanja u svezi s imunitetnim pravima zastupnika

d) razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

e) priprema prijedloge, obrazloženja i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba nositelja dužnosti za čiji je izbor, imenovanje, potvrđivanje i razrješenje nadležna Skupština;

f) prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;

g) vodi proces unutarskupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nositelja dužnosti u nadležnosti Skupštine;

h) obavlja i druge poslove sukladno Poslovniku.

Članovi Povjerenstvo za izbor i imenovanje su:

Predsjedavajući - Julineta Jurić
Zamjenik predsjedavajućeg - Šerif Špago

- Damir Džeba
- Irma Memidžan


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine