Dana 24.11.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon zastupničkih pitanja, zastupnici u Skupštini HNŽ/K su upoznati o Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva o prestanku mandata zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije/kantona g. Nevenka Hercega, te Odluci o verifikaciji mandata zastupnika g. Dejanu Kvesiću.

Nakon dodatnog razmatranja usvojena je Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2021. – 2027. godina. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga koje su zastupnici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj županije/kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Županije/Kantona.

Strategijom razvitka županije/kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija županije/kantona i dr.

Strategija razvitka županije/kantona sadrži prioritete prostornog razvoja županije/kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvitka županije/kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvitka jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je razmatrala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definisane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvatanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvataju Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNŽ/K da uvaži prijedloge koje su zastupnici iznijeli tokom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim povjerenstvima , a koje se odnose na zastupnike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNŽ/K.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNŽ/K da hitno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opće bolnice Konjic i  Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plata zdravstvenim radnicima.

Skupština HNž/K je zatražila od Vlade F BiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative zastupnika, Skupština HNŽ/K je donijela zaključak kojim se od Vlade HNŽ/K i nadležnog ministarstva traži izvješće o realizaciji zaključka Skupštine HNŽ/K o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice