Dana 26.01.2021. godine održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon diskusije i više zahtjeva za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, Skupština je prihvatila dopunu dnevnog reda a koje se odnose na odluku o kategoriji zaštićenog dijela prirode pećine Vjetrenica sa dijelom Popovog polja i Zaključak kojim se nalaže Vladi HNŽ/K da pripremi Informaciju o stanju u zdravstvenom sistemu i zdravstvenoj zaštiti u HNŽ/K.

Nakon poslaničkih pitanja, razmatran je i usvojen Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama HNŽ/K.

Skupština HNŽ/K je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ/K i naložila nadležnom ministarstvu da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu.

Donesena je Odluka kojom se usvaja Strategija razvoja lokalnih puteva HNŽ/K za period 2020. – 2030. godina.

Skupština HNK je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Osnovne djelatnosti Odgojnog centra su između ostalog: prevencija, dijagnostika i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika i izvršenja odgojne preporuke i mjere upućivanja u odgojni centar za maloljetnike, izrečene maloljetnom učinitelju krivičnog djela.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice