Na sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanske županije/kantona održanoj 29.12.2020. godine usvojen je najznačajniji financijski dokument Županije/Kantona, Proračun za 2021. godinu u iznosu od 237.564.860,00 KM što predstavlja smanjenje za oko 15 miliona KM u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2020 II. Proračunomće biti obezbijeđeno financiranje svih zakonskih obaveza Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Usvojen je i Zakon o izvršenju Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2021. godinu.

Skupština HNŽ/K je dala saglasnost na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2021. godinu u iznosu od 145.609.000 KM što je smanjenje za oko 2% u odnosu na 2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu.

Data je saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNŽ/K za 2021. godinu u iznosu od oko 21 miliona KM. Ukupni prihodi i primici planirani su za 5,54% manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Uz Financijski plan Službe usvojena je Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Data je saglasnost na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K za 2021. godinu u iznosu od oko 4,5 miliona KM. U Financijskom planu za 2021. godinu tekući transferi su planirani u ukupnom iznosu od 2.848.000,00 KM. Uz Financijski plan usvojena je i Odluka o izvršenju Financijskog plana Fonda.

Skupština HNŽ/K je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada HNŽ/K da u Proračunu HNŽ/K za 2021. godinu obezbijedi sredstva za sufinanciranje rada socijalnih ustanova JU Dječiji dom Mostar i Ustanove za djecu s invaliditetom i poteškoćama u razvoju Čitluk.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Vlada HNŽ/K da sagleda mogućnost sufinanciranja projekata Fonda za okoliš HNŽ/K a koji se odnose na zaštitu okoliša.

Zadužena je Vlada HNŽ/K da obezbijedi sredstva za izradu Strategije prema mladima.

Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ/K „Park prirode Hutovo Blato“

Usvajanjem Odluke o izmjeni odluke o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba  u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ/K kojom se od plaćanja premije (markice), odnosno sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ/K, oslobađaju

·       dragovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset (10) i više puta i pod uvjetom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom;

·       dragovoljni darivatelji krvi s utvrđenim pedeset (50) i više darivanja krvi se trajno oslobađaju od plaćanja premije.“t

 

 


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice