Danas je, u sali Gradske vijećnice u Mostaru, održana deveta redovita sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

U prezentiranju Izvješća o radu Županijskog/Kantonalnog Tužiteljstva HNŽ/K Glavni tužitelj istakao je da je ostvareno 82,17% kolektivne norme. U izvještajnom periodu je riješeno 824 prijava te su ostale 164 neriješene prijave što je za 23,36% manje u odnosu na 2018. godinu.  

U izvještajnom periodu je riješeno 573 istrage što je u konačnici rezultiralo sa 425 optužnica u 2019. godini.

Nakon iscrpne višesatne rasprave zastupnici su primili na znanje Izvještaj o radu Županijskog/Kantonalnog Tužiteljstva HNŽ/K.

 

U Izvješću Javnog pravobraniteljstva HNŽ/K navedeno je kako je u 2019. godini zaprimljeno 135 novih parničnih predmeta. HNŽ/K je u 18 predmeta tužitelj a u 117 predmeta je tužena stranka u postupku.

Pravosnažno je okončano 415 predmeta, i to  373  predmeta sa negativnim ishodom vrijednosti spora 4 583 647,89 KM i 42 predmeta s pozitivnim ishodom vrijednosti spora 169 209,36 KM. Kada se usporede pokazatelji 2018/2019. godine može se zaključiti da je broj završenih parničnih predmeta u 2019. godini za 221 predmet manji.

Broj  zaprimljenih izvršnih predmeta u 2019. godini je 826.

U 2019. godini  Pravobraniteljstvo je imalo u radu 1961 izvršni predmet, ukupne vrijednosti  35 927 548,22 KM. Od svih predmeta koji su u radu, ukupno je riješeno 838 izvršna  predmeta, ukupne vrijednosti 8 761 616,01 KM. 

Pravobraniteljstvo smatra da treba   ubrzati postupke izvansudskih nagodbi zbog ušteda u Proračunu HNŽ/K,  pa  će Vladi HNŽ/K predložiti izmjenu Odluke o uslovima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica i Proračuna HNŽ/K broj: 01-1-02-1664/15 od 19.11.2015.godine, na način da će izmjene ići u pravcu  pojednostavljenja ovog postupka.

U Izvješću je navedeno da je u periodu  od 1.1.2016. godine do 31.12.2019. godine, iz Proračuna HNŽ/K po izvršnim sudskim odlukama kroz redovno „Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju“ i   u postupku – „izvansudskih  nagodbi“  isplaćeno tražiteljima  ukupan  iznos  potraživanja  od cca. 16 418 812,00 KM.

Skupština HNŽ/K je prihvatila Izvještaj o radu Javnog pravobraniteljstva HNŽ/K.

 

Skupština je razmatrala i prihvatila Izvješće Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru za 2019. godinu i Zaključkom obavezala Vladu HNŽ/K da se u Proračunu za 2021. godinu obezbijede sredstva za projekat energetske efikasnosti zgrade Županijskog/Kantonalnog suda.

U Izvješću se navodi kako je u toku 2019. godine iz kazneno-pravne oblasti primljeno 380 novih predmeta dok je 115 predmeta preneseno iz prethodne godine te je riješeno ukupno 433 predmeta. U građanskoj oblasti u izvještajnom periodu ukupno je bilo 9363 predmeta od kojih je 2038 zaprimljenih u 2019. godini, te je riješeno njih 3260 predmeta.

Skupština HNK je primila na znanje Izvješće o radu Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru.

 

U nastavku sjednice usvojeni su Izvješće o izvršenju sankcija u HNŽ/K iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2019. godinu i Izvješće o realizaciji Zbirnog plana za 2019. godinu svih nosioca Programa razvoja malog gospodarstva HNŽ/K 2016-2020 i Strategija razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNŽ/K 2012 – 2020 godine.

Razmatrane su  Informacija o usvajanju Akcijskog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Europskog suda za ljudska prava prema HNŽ/K i vremenski okvir za njihovu realizaciju i Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2019. godine.

Skupština HNŽ/K je obavezala Vladu HNŽ/K da u roku 45 dana dostavi izvješće o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijima iz ostalih oblasti iz nadležnosti drugih ministarstva HNŽ/K.

 

 

 Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice