Na današnjoj, šestoj redovnoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zastupnici su prihvatili Nacrt Programa rada Skupštine za 2020. godinu, te je zadužen Kolegij Skupštine da razmotri prijedloge i mišljenja zastupnika i utvrdi Prijedlog Programa rada.

Skupština je usvojila Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva gospodarstva o realizaciji ugovora o koncesijama za 2018. godinu. 
Na Dnevnom redu je bila Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o primjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, koja je također prihvaćena.

Direktor ZZJZ HNŽ/K Nermin Avdić upoznao je Skupštinu HNŽ/K o trenutnim aktivnostima nadležnih organa FBiH i HNŽ/K  vezanim za sprečavanje širenja korona virusa.

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti zdravstva:

• Zadužuje se Vlada HNŽ/K da obezbjedi kontinuirano financiranje preventivnih programa „Rano otkrivanje raka dojke“ i „Rano otkrivanje bubrežnih bolesti“.

• Zadužuje se Vlada HNŽ/K da svake naredne godine obezbjedi financiranje još jednog preventivnog programa (prevencija malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti).

• Zadužuje se Vlada HNŽ/K da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje cjepne pokrivenosti na području HNŽ/K.

• Zadužuje se Vlada HNŽ/K da sačini i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvataju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti sigurnosti:

• Zadužuju se nadležni organi Županije/Kantona da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog povjerenstva za izbor i reviziju, Ravnatelja policije, Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinskog povjerenstva.

• Zadužuje se Vlada HNŽ/K i MUP HNŽ/K da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNŽ/K.

• Skupština HNŽ/K traži od nadležnih institucija BiH da poduzmu adekvatne mjere na zaštiti granice BiH s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija. 
Skupština traži od organa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da u skladu sa važećim propisima koordiniraju sa nadležnim organima HNŽ/K i organima jedinica lokalne samouprave u HNŽ/K sve aktivnosti koje se odnose na migrante.

• Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova HNŽ/K i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K da nastave aktivnosti na organizovanju predavanja i obuka u školama na području HNŽ/K koji će sadržavati teme iz oblasti sigurnosti.


• Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva za izvrše analizu stanja sigurnosti u prometu i sačine program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u Županiji/Kantonu s ciljem prevencije i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

• Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva da sačine program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u Županiji/Kantonu i obezbjede realizaciju tog programa. Polugodišnji izvještaj o preduzetim mjerama dostavljati Skupštini Županije/Kantona.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice