Komisija za zakonodavno-pravna pitanja:

a) razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa drugim zakonskim aktima i podnosi izvještaj o tome;

b) prati procese zakonodavne procedure kod donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i daje mišljenja o tome;

c) razmatra opće akte organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost i daje mišljenja Skupštini iz aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;

d) utvrđuje i podnosi Skupštini na uvid prečišćenih tekstove zakona i drugih akata koje donosi Skupština, a po prethodnoj odluci Skupštine;

e) prati ostvarivanje Poslovnika;

f) utvrđuje nacrt Poslovnika;

g) razmatra prijedloge za promjenu Poslovnika;

h) utvrđuje odgovore ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka pred ustavnim sudovima;

i) obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom.

Članovi Komisije za zakonodavno-pravna pitanja iz reda poslanika su: 

Predsjedavajući - Tomislav Martinović
Zamjenik predsjedavajućeg - Elvedin Grcić
Članovi: 
- Šerif Špago
- Damir Džeba

Članovi Komisije za zakonodavno-pravna pitanja iz reda stručnjaka su:

- Željka Čule
- Jasminka Bratić


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine