Sjednica Skupštine HNK će se održati 01.10.2021. godine (petak) u sali H.D. "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru sa početkom rada u 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

1. Poslanička pitanja,

2. Nacrt Strategije razvoja HNK za 2021. -2027.godina,

3. Zaključak Vlade HNK o prihvaćanju mišljena Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve budžeta HNK za period 01.01-30.06.2021. godine,

5. Odluka o usvajanju izvještaja Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2020. godinu.


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Najave