Dana 18.02.2021. godine održana je konferencija: Revizija učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“ u organizaciji Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku Švedske.

Cilj konferencije je okupiti predstavnike relevantnih institucija koje mogu daljim postupanjem po revizorskim preporukama unaprijediti stanje unutar oblasti smanjenja zagađenosti zraka. Dodatno, ukazuje se na važnost revizija učinka te njihovog doprinosa boljem funkcionisanju javnog sektora.

Razgovaralo se poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka i efektima iz revizije Ureda za reviziju FBiH.

Obzirom da je krajem 2019. godine Ured za reviziju institucija FBiH objavio izuzetno značajnu reviziju učinka na temu Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka.

Događaju su prisustvovali predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH, predstavnici federalnog i kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš, predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, predstavnici federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i mediji.


Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Novosti