Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održati će se 29.12.2020. godine (utorak) u sali Gradske vijećnice u Mostaru sa početkom rada u 11:00h.

Predloženi Dnevni red:

1. Prijedlog Budžeta HNK za 2021. godinu,

2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2021. godinu,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo Blato“,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o premiji-učestvovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNK,

5.         a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu,

6.         a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2021. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2021. godinu,

7.         a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Najave