Danas je, u sali Gradske vijećnice u Mostaru, održana deveta redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U prezentovanju Izvještaja o radu Kantonalnog Tužilaštva HNK Glavni tužilac istakao je da je ostvareno 82,17% kolektivne norme. U izvještajnom periodu je riješeno 824 prijava te su ostale 164 neriješene prijave što je za 23,36% manje u odnosu na 2018. godinu.  

U izvještajnom periodu je riješeno 573 istrage što je u konačnici rezultiralo sa 425 optužnica u 2019. godini.

Nakon iscrpne višesatne rasprave poslanici su primili na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog Tužilaštva HNK.

 

U Izvještaju Javnog pravobranilaštva HNK navedeno je kako je u 2019. godini zaprimljeno 135 novih parničnih predmeta. HNK je u 18 predmeta tužitelj a u 117 predmeta je tužena stranka u postupku.

Pravosnažno je okončano 415 predmeta, i to  373  predmeta sa negativnim ishodom vrijednosti spora 4 583 647,89 KM i 42 predmeta s pozitivnim ishodom vrijednosti spora 169 209,36 KM. Kada se usporede pokazatelji 2018/2019. godine može se zaključiti da je broj završenih parničnih predmeta u 2019. godini za 221 predmet manji.

Broj  zaprimljenih izvršnih predmeta u 2019. godini je 826.

U 2019. godini  Pravobranilaštvo je imalo u radu 1961 izvršni predmet, ukupne vrijednosti  35 927 548,22 KM.

Od svih predmeta koji su u radu, ukupno je riješeno 838 izvršna  predmeta, ukupne vrijednosti 8 761 616,01 KM. 

Pravobranilaštvo smatra da treba   ubrzati postupke vansudskih nagodbi zbog ušteda u Budžetu HNK,  pa  će Vladi HNK predložiti izmjenu Odluke o uslovima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica i Budžeta HNK broj: 01-1-02-1664/15 od 19.11.2015.godine, na način da će izmjene ići u pravcu  pojednostavljenja ovog postupka.

U Izvještaju je navedeno da je u periodu  od 1.1.2016. godine do 31.12.2019. godine, iz Budžeta HNK po izvršnim sudskim odlukama kroz redovno „Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju“ i   u postupku – „vansudskih  nagodbi“  isplaćeno tražiteljima  ukupan  iznos  potraživanja  od cca. 16 418 812,00 KM.

Skupština HNK je prihvatila Izvještaj o radu Javnog pravobranilaštva HNK.

 

Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj Kantonalnog suda u Mostaru za 2019. godinu i Zaključkom obavezala Vladu HNK da se u Budžetu za 2021. godinu obezbijede sredstva za projekat energetske efikasnosti zgrade Kantonalnog suda.

U Izvještaju se navodi kako je u toku 2019. godine iz kazneno-pravne oblasti primljeno 380 novih predmeta dok je 115 predmeta preneseno iz prethodne godine te je riješeno ukupno 433 predmeta.

U građanskoj oblasti u izvještajnom periodu ukupno je bilo 9363 predmeta od kojih je 2038 zaprimljenih u 2019. godini, te je riješeno njih 3260 predmeta.

Skupština HNK je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Mostaru.

 

U nastavku sjednice usvojeni su Izvještaj o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Zbirnog plana za 2019. godinu svih nosioca Programa razvoja male privrede HNK 2016-2020 i Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva u HNK 2012 – 2020 godine.

Razmatrane su  Informacija o usvajanju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava prema HNK i vremenski okvir za njihovu realizaciju i Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2019. godine.

Skupština HNK je obavezala Vladu HNK da u roku 45 dana dostavi izvještaj o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijima iz ostalih oblasti iz nadležnosti drugih ministarstva HNK.Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice