Kantonalni štab civilne zaštite na telefonskoj sjednici održanoj dana 29.03.2020.godine, d o n o s i   NAREDBU:

1. Tačka 1. Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite broj:17-06-40-16-14-1/20 od  28.03.2020.godine, mijenja se i glasi:

Naređuje se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od  20:00  do 5:00 sati.

Građani na ulici  - javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere ( maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar .

2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Novosti