Na današnjoj, šestoj redovnoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su prihvatili Nacrt Programa rada Skupštine za 2020. godinu, te je zadužen Kolegij Skupštine da razmotri prijedloge i mišljenja poslanika i utvrdi Prijedlog Programa rada.

Skupština je usvojila Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva privrede o realizaciji ugovora o koncesijama za 2018. godinu. 
Na Dnevnom redu je bila Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o primjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom, koja je također prihvaćena.

Direktor ZZJZ HNK Nermin Avdić upoznao je Skupštinu HNK o trenutnim aktivnostima nadležnih organa FBiH i HNK  vezanim za sprečavanje širenja korona virusa.

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti zdravstva:

• Zadužuje se Vlada HNK da obezbjedi kontinuirano finansiranje preventivnih programa „Rano otkrivanje raka dojke“ i „Rano otkrivanje bubrežnih bolesti“.

• Zadužuje se Vlada HNK da svake naredne godine obezbjedi finansiranje još jednog preventivnog programa (prevencija malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti).

• Zadužuje se Vlada HNK da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje vakcinalne pokrivenosti na području HNK.

• Zadužuje se Vlada HNK da sačini i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvataju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti sigurnosti:

• Zadužuju se nadležni organi Kantona da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, direktora policije (Komesara), Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinske komisije.

• Zadužuje se Vlada HNK i MUP HNK da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNK.

• Skupština HNK traži od nadležnih institucija BiH da preduzmu adekvatne mjere na zaštiti granice BiH s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija. 
Skupština traži od organa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da u skladu sa važećim propisima koordiniraju sa nadležnim organima HNK i organima jedinica lokalne samouprave u HNK sve aktivnosti koje se odnose na migrante.

• Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da nastave aktivnosti na organizovanju predavanja i obuka u školama na području HNK koji će sadržavati teme iz oblasti sigurnosti.


• Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva za izvrše analizu stanja sigurnosti u saobraćaju i sačine program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u Kantonu s ciljem prevencije i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

• Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva da sačine program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u Kantonu i obezbjede realizaciju tog programa. Polugodišnji izvještaj o preduzetim mjerama dostavljati Skupštini Kantona.

Galerija

Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Održane sjednice