Članovi Komisije za evropske integracije su članovi Kolegija Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona:

1. Šerif Špago - predsjedavajući

2. Vesna Saradžić - zamjenica predsjedavajućeg

3. Tomislav Martinović - zamjenik predsjedavajućeg

4. Drago Tule - član

5. Ajman Šoše - član

6. Željka Čule - član.

Nadležnosti Komisije za evropske integracije:

- Razmatranje pitanja koja se odnose na opća pitanja u vezi sa evropskim integracijama iz nadležnosti Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona;

- Nadziranje usklađivanja zakona iz nadležnosti Skupštine HNK sa pravnom stečevinom EU;

- Uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima Skupština drugih kantona, te nadležnim komisijama Parlamenata viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a vezano za  pitanja u vezi s evropskim integracijama.

- Praćenje izvršavanja prava i obaveza Hercegovačko-neretvanskog kantona koja se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini;

- Informisanje o korištenju dodjeljenih sredstava iz Fondova Evropske unije Hercegovačko-neretvanskom kantonu;

- Informisanje o svim pitanjima vezanim za evropske integracije;

- Razmatranje drugih pitanja po zaključcima Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Mandat Komisije ne može trajati duže od godinu dana.


Maršala Tita b.b
88400 Konjic

Tel: 00387 (36) 712 200
Tel: 036 712 210
Fax: 036 729 813

Internet stranica

Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk

Tel: 00387 (36) 640 505
Tel: 036 642 629
Fax: 036 642 537

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88365 Stolac

Tel: 00387 (36) 853 101
Tel: 036 853 103
Fax: 036 853 229

Internet stranica

Trg kralja Tomislava b.b.
88300 Čapljina

Tel: 00387 (36) 805 052
Tel: 036 805 060
Tel: 036 805 983

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88390 Neum

Tel: 00387 (36) 880 214
Fax: 036 880 248

Internet stranica

Trg Ruđera Boškovića b.b.
88370 Ravno

Internet stranica

Pere Bilića 25
P88420 Jablanica

Tel: 00387 (36) 751 300
Tel: 036 751 305
Fax: 036 753 215

Internet stranica

Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Tel: 00387 (36) 771 084
Tel: 036 771 910
Fax: 036 771 342
Fax: 036 771 913

Internet stranica

Adema Buća 19
88000 Mostar

Tel: 00387 (36) 500 600
Tel: 036 500 613
Fax: 036 500 611
Fax: 036 580 031

Internet stranica

Posljednji članci iz Radna tijela Skupštine